Manuell medicin

Vi är specialiserade på att kombinera flera metoder i samma behandling. Varje människa eller specifik del av kroppen behöver sin egen teknik för att understödja funktionen. Manuell medicin är ett samlingsbegrepp på många olika metoder. Gemensamt för teknikerna är att vi utför behandlingen med ett av våra känsligaste redskap, våra händer!
Vi börjar med en rygg- och ledstatus för att fastställa var det föreligger blockeringar. En blockering kan påverka nerv- och blodflödet i kroppen och orsaka smärta eller obehag.

Vi behandlar därefter med den mest lämpade metoden!