Sportskador

Skador vid fysisk aktivitet kräver ofta direkta insatser för att undvika att skadan blir kronisk. Ärrvävnad och förändrad kroppshållning kan i förlängningen skapa nya problem eller ökad skaderisk. I behandlingen tas hänsyn till vilken sport som utövats, uppkomst och omfattning samt hållningsfel eller svagheter som kan ha bakomliggande påverkan.

Viktigast av allt är kanske ändå är att förebygga skador i samband med sport, men när det ändå sker så kan vi behandla den.